Stichting CEPRO, Wageningen University & Research en Gemeente Westerveld nodigen u graag uit voor onze eerste CEPRO contactdag: Erfgoed, Ruimte en Maatschappij. Op deze dag brengen we mensen uit de gemeenschap, de erfgoedsector en de academische wereld in contact. Samen gaan we netwerken, kennis uitwisselen, inzicht krijgen in elkaars perspectieven, en verbinden. 

Met de buitengewone leerstoel i/o Cultureel Erfgoed en Participatieve Ruimtelijke Ontwikkeling (CEPRO) wordt nieuwe, wetenschappelijke kennis ontwikkeld én gedeeld over een ruimtelijke, ontwerpende en participatieve erfgoedbenadering. Actuele transitieopgaven in onze historische leefomgeving en bij ons erfgoed, zoals klimaatadaptatie, krimp en zorg, zijn zowel ruimtelijke als maatschappelijke opgaven. Bij de instandhouding en ontwikkeling van de leefomgeving is het daarom belangrijk stil te staan bij de karakteristieken van erfgoed, ruimte en maatschappij. Hierbij staat een sterke samenwerking en dialoog tussen de lokale gemeenschap, de erfgoedsector en de academische sector centraal.

Programma 

Luister ’s ochtends naar de lezing van buitengewoon associate professor dr. Elyze Storms-Smeets over deze nieuwe erfgoedbenadering. Promovendi Floor van Gilsen Ineke Nel vertellen meer over het onderzoek dat de komende jaren uitgevoerd zal worden in het gebied van de Koloniën van Weldadigheid, het esdorpenlandschap rondom Vledder en het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Alle drie werken zij vanuit de buitengewone leerstoel en zijn verbonden aan de WUR. 
’s Middags wordt samen in deelsessies verder gesproken, geschetst, gediscussieerd en gebrainstormd over thema’s als weldadigheid, agrarische transitie, erfgoedparticipatie, klimaatadaptatie en instandhouding en ontwikkeling van (wereld)erfgoed.

Meer informatie 
Noteer alvast vrijdag 15 juli in uw agenda. Nadere informatie over het programma, de locatie en aanmelding volgt via een mailing en de social media accounts van Stichting Cepro (LinkedInTwitter). Of kijk op meld u aan voor onze nieuwsbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *