Gemeente Westerveld ontvangt een bijdrage voor initiatief CEPRO

46231_1432914048-2

Gemeente Westerveld en Wageningen University & Research (WUR) werken samen aan de oprichting van een buitengewone leerstoel voor het wetenschappelijk ontwikkelen van methodes rondom Cultureel Erfgoed en Ruimtelijke Participatieve Ontwikkeling (CEPRO). Om de start van de leerstoel kracht bij te zetten is er cofinanciering aangevraagd bij het programma Erfgoed Deal. Op dinsdag 16 februari 2021 werd de aanvraag positief beoordeeld. 

Erfgoed voor ruimtelijke opgaven

De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen verschillende ministeries en andere overlegorganen. Alle partners staan vermeld op de website van Erfgoeddeal.nl. Het ondersteunt gemeentelijke of provinciale projecten waarbij erfgoed wordt ingezet voor ruimtelijke en maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie en energietransitie. De ambitie van de Erfgoed Deal is om gezamenlijk een waardevolle leefomgeving te creëren die met zorg is vormgegeven, waarin het verleden tastbaar is en als inspiratie voor de toekomst kan dienen.

Aansprekende voorbeelden

Het programmabureau van de Erfgoed Deal zoekt aansprekende voorbeelden van plekken die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis speelt. Het samenwerkingsproject van de gemeente Westerveld en WUR is hier één van. Het toekennen van de financiering ging gepaard met een mooi compliment: “De groei die het project het laatste jaar heeft doorgemaakt is groot en heel mooi. Wij zijn dan ook trots dat de gemeente Westerveld in ons programma zit”.

Wetenschappelijke kennis delen en ontwikkelen

De aanleiding voor deze buitengewone leerstoel is de veranderende leefomgeving en de betekenis hiervan voor lokale gemeenschappen. Transitieopgaven zoals klimaatadaptatie, energietransitie, stedelijke groei en krimp hebben een grote invloed op de leefomgeving en het erfgoed in Nederland. De samenleving van Westerveld wil klaar zijn voor de transitieopgaven van de toekomst.
Hoe kunnen we van de gemeente Westerveld een duurzame, levensloopbestendige samenleving maken? En hoe kunnen we dit als voorbeeld laten dienen voor andere gemeenten? Via lokale werkplaatsen gaat de leerstoel samen met de Westerveldse samenleving antwoorden geven op die vragen.

Partners

Dankzij bijdragen van partners als de provincie Overijssel, de provincie Fryslân, de gemeente Steenwijkerland, Waterschap Drents- Overijsselse Delta, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en subsidies uit de Regiodeal en de EDR was de realisatie van de bijzondere leerstoel al gegarandeerd. De gemeente Westerveld levert daarnaast als initiatiefnemer een substantiële bijdrage bij aan realisatie van de leerst

Deel dit bericht