Aanmelden voor de CEPRO contactdag


Bertus Benning
Ik geloof in een samenleving waarin mensen met elkaar verbonden zijn, waarin ze zelf grip willen hebben en houden over hun eigen leven en hun eigen beslissingen nemen. Een samenleving waarin iedere burger meetelt en mee kan doen. Een samenleving waar het gewoon is om naar elkaars mogelijkheden en kansen te kijken. Een samenleving waar men zich mee verbonden voelt en waar men zich verantwoordelijk voor voelt.

Arno Boon
Voor mij begon het herbestemmen van erfgoed met het wonen in een kraakpand in de jaren tachtig; daar in de praktijk geleerd hoe je met weinig budget, inzet en inventiviteit kunt komen tot (tijdelijk) hergebruik. Wat toen illegaal en marginaal was is nu hip and happening. De afgelopen 20 jaar bij BOEi vervolgens praktijk gemaakt en van ,,stand alone’’-objecten het herbestemmen gebracht naar een factor in gebiedsontwikkeling. Van toen nul mensen en nul projecten naar ruim 200 gebouwen en zo’n 80 medewerkers. En waar 20 jaar geleden het nog ,,goh, doet jij dat soort werk’’ was en tien jaar geleden ,,veel respect, mooie projecten’’ hebben we nu steeds meer te maken met mondige burgers die het redden van erfgoed niet meer onvoorwaardelijk steunen (want parkeren, verkeer, overlast).
Dus steeds meer wordt de competentie ,,hoe verstaan wij ons met stakeholders die vinden dat zíj eigenlijk eigenaar zijn van het erfgoed (maar wij de belasting en verzekeringspremie betalen)’’ van belang. Dus naast kennis van procedures, verhuurmarkt, functies, restaureren, financiering en ontwerp is dát de opgave voor de komende jaren. Een jonge generatie wordt daarvoor opgeleid.


Dr ir Gerrit Jan Carsjens
Universitair Docent Ruimtelijke Planning, Wageningen Universiteit
Gerrit Jan Carsjens is werkzaam als docent en onderzoeker bij Wageningen Universiteit op het gebied van strategische ruimtelijke planning. Hij verzorgt onderwijs voor de bachelor en master Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning en de master Urban Environmental Management. Zijn vakken richten zich onder andere op de invloed van planning en ontwerp van de stedelijke leefomgeving op gezondheid en eetgedrag van mensen. In zijn onderzoek heeft hij zich de laatste jaren gericht op de relatie tussen ruimtelijke planning en transitieprocessen in de landbouw. 
“Gezien de groeiende diversiteit en complexiteit van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van de leefomgeving worden meervoudig ruimtegebruik en participatie steeds belangrijker”.


Floor van Gils
Doelgerichte en breed georiënteerde adviseur met een passie voor het landschap, natuur en cultureel erfgoed. Ik heb een multidisciplinaire en analytische blik en krijg energie als ik kan meedenken bij complexe ruimtelijke vraagstukken en een concrete bijdrage kan leveren aan de duurzame ontwikkeling van een fijne, groene en duurzame leefomgeving. Daardoor ben ik gedreven om mezelf verder te ontwikkelen als adviseur op het gebied van landschap en ruimtelijke kwaliteit.

Jacob Kruijer
Al 26 jaar opzichter bij de Stichting Maatschappij van Weldadigheid (Frederiksoord, Wilhelminaoord en Boschoord), daarvoor nauw verbonden en vakantiewerk op het landgoed gedaan.
Trots op de geschiedenis, het gebied en de erkenning om op de lijst van Werelderfgoed te staan.
Hoe kunnen we de geschiedenis van deze vrije landbouwkolonie voor de toekomst bewaren en ontwikkelen voor onze (klein) kinderen.
En hoe de maatschappelijke vraagstukken zoals; woningnood, landbouw, natuurbehoud, bossenstrategie, klimaatverandering, veroudering in dit gebied inpassen, in de gedachtegang van Johannes van den Bosch. Zodat er een win-win situatie ontstaat.


Henk van der Meer
Henk v/d Meer is een van de dorpsverbinders (opbouwwerkers) in de Gemeente Westerveld, dit valt onder de functie van sociaal werker en wordt uitgevoerd onder de vlag van Welzijn Mensenwerk . In 2018 zijn de dorpsverbinders van WMW gestart met het vormgeven van het gebiedsgericht werken in de gemeente Westerveld, door per gebied een dorpsnetwerk op te zetten. Doel van deze netwerken is om een sterke sociale basisstructuur in ieder dorp te realiseren waarin inwonersparticipatie een belangrijk onderwerp is.


Ineke Nel
Als architect en cultuurhistoricus heb ik een grote interesse ontwikkeld voor erfgoed en participatieve ruimtelijke ontwikkeling. Van ontwerp tot onderzoek, ik geniet ervan om met mensen te leren en samen te werken om samen ruimtes te creëren die hen zullen doen glimlachen.


Marjorie Verhoek
In mijn rol als programmaleider ben ik verantwoordelijk voor de resultaten van de Erfgoed Deal en ben ik eerste aanspreekpunt. Na jaren te hebben gewerkt aan herbestemmingen van monumenten is wat mij zo aanspreekt in dit programma dat het verder gaat dan erfgoed alleen en de actuele thema’s van nu agendeert, zoals de klimaatverandering. Die opgaven beter maker door de kracht van erfgoed is iets waar ik echt in geloof!



Maarten Vieveen
Maarten is onderzoeker Duurzaam Erfgoed bij het kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen. 


Miriam Winkel, adviseur communicatie en participatie van de gemeente Westerveld
Door mijn unieke werk- en levenservaring in Nederland en Kenia ligt mijn kracht bij capacity building en empowerment. Participatie zie ik als middel om mensen (verder) te ontwikkelen om met complexe vraagstukken vanuit allerlei perspectieven aan de slag te gaan. Dialoog, eigenaarschap en de houding om te willen verbeteren en veranderen staan daarbij voor mij centraal. Ik geloof oprecht in de eigen kracht van mensen en ga uit van de collectieve intelligentie van de samenleving waarbij we streven naar win-win situaties.


Elyze Storms-Smeets
Historisch geograaf, specialist historische buitenplaatsen en landgoederen. Gepromoveerd op de geografie van 19e-eeuwse buitenplaatsen in Utrecht en Twente. Momenteel werkzaam bij Gelders Genootschap als consulent historische buitenplaatsen en landgoederen. Van september 2012 tot 2017 in dienst bij Rijksuniversiteit Groningen als universitair docent Historische buitenplaatsen en landgoederen. Sinds 15 april 2021 aangesteld als buitengewoon universitair hoofddocent Cultureel Erfgoed en Participatieve Ruimtelijke Ontwikkeling bij Wageningen University & Research.


Marieke van Zanten
Als innovator bij Het Oversticht houd ik me voornamelijk bezig met het verbinden van erfgoed aan nieuwe thema´s. Ik geloof in de maatschappelijke betekenis die erfgoed heeft voor de samenleving en ik ben ervan overtuigd dat de cultuurhistorische kennis ingezet kan worden voor de opgaven nu zoals nieuwe energie, krimp, mobiliteit, klimaatadaptatie en sociale vraagstukken.