Leerstoel i.o.

Buitengewone leerstoel

Welkom bij de buitengewone leerstoel i.o. Cultureel Erfgoed en Participatieve Ruimtelijke Ontwikkeling. En buitengewoon is deze leerstoel! Al is het maar omdat ons leerveld buiten is. Op het land, in het dorp, in de leefomgeving.

Dat onze leefomgeving verandert, is geen nieuws. Termen als klimaatadaptatie, energietransitie en stedelijke groei of krimp zijn inmiddels tot in de haarvaten van de samenleving doorgedrongen. En dat we iets moeten doen is ook geen nieuws. Maar hoe pakken we deze opgaven nou het beste aan? En vooral: wat weten we al op dit vlak? Wij zijn van mening dat kennis over de historische omgeving en ons erfgoed, samen met hedendaagse technologie, bijdragen aan de hedendaagse transitieopgaven. In deze buitengewone leerstoel ontwikkelen en testen we nieuwe methoden en instrumenten voor een erfgoedbenadering die helpt bij de opgaven waar we voor staan.

De Buitengewone Leerstoel i.o. maakt onderdeel uit van de Erfgoed Deal. Van alle Erfgoed Deal projecten worden door de projecten kernkaarten gemaakt, waarin de belangrijkste informatie, contacten en opbrengsten zijn samengebracht. De kernkaart van Cepro kun je hier downloaden.