Leerstoel i.o.

Living Labs

Er wordt gewerkt in Living Labs: een gebiedsgerichte benadering voor een concrete opgave, waarbij bewoners, stakeholders en landelijke experts vanuit hun directe belang betrokken zijn in de vorm van dialoog, participatie en activiteiten.

Elk jaar vinden twee rondes plaats voor Living Lab bijeenkomsten. Daarbij zijn meerdere vormen denkbaar, bijvoorbeeld schetsschuiten, werkateliers en ontwerpstudio’s. Er vindt een bijeenkomst plaats voor de zomer en een na de zomer. In 2023 vindt slechts 1 ronde plaats, voor de zomer. Per ronde organiseert een promovendus een bijeenkomst voor zijn/haar living labs. De precieze opzet van de Living Lab bijeenkomsten wordt geconcretiseerd met de promovendi, de stakeholders en stichting CEPRO.

Klap het menu uit om te lezen over de diverse living labs.