Leerstoel i.o.

Cultuurlandschap in zicht

We zouden kunnen zeggen: je ziet het pas als je het weet. Als je weet waar je naar moet kijken, zijn de sporen van ons culturele erfgoed overal om ons heen. Hoe maken we die zichtbaar? We onderzoeken het in ons vijfde living lab.

Living Lab: Zichtbaar maken van cultuurlandschap

Het huidige landschap rondom de Koloniën van Weldadigheid kent als aanwijsbaar startperiode begin jaren 1800. Hoe maken we samen dit landschap dusdanig zichtbaar dat het ook van invloed is en blijft als waardevol startpunt van waaruit we landschappelijke, klimatologische, ecologische en sociaal maatschappelijke vraagstukken aan gaan pakken? De verkoop van monumentaal erfgoed, zoals strafkolonie Veenhuizen en defensieterreinen/gebouwen door het Rijksvastgoedbedrijf, is een concrete aanleiding om te kijken naar herontwikkeling van gebouwen en het bijbehorende landschap. 

Participanten: Maatschappij van Weldadigheid, diverse onderwijsinstellingen, lokale overheden, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten.