Leerstoel i.o.

Veenweidelandschapsontwerp

De manier waarop ons veenweidelandschap in Steenwijkerland en Noordwolde is vormgegeven en plaats heeft gegeven aan oude ambachten zoals rietteelt en rietvlechten, vormen de inspiratie voor waterbeheer en CO2-buffering. Hieruit ontwikkelen we twee living labs.

Living Lab: Van rietvlechten tot design

Hoe kunnen we oude ambacht en industrie revitaliseren in samenhang met storytelling? Belangrijk aspect is de waterhuishouding en de bosdiversiteit als onderdeel van een duurzaam ecosysteem. Daarnaast is een belangrijk aspect het sterker maken van de lokale identiteit ten behoeve van de vitaliteit van de lokale samenleving.

Participanten: rietvlechters, lokale overheid, waterschap, Staatsbosbeheer, Kunstwerk, Tresoar.

Living Lab: Je brood verdienen met riet

Riet is al eeuwenlang een bron van inkomsten. Het is ook van belang voor de waterhuishouding en klimaatadaptatie. Hoe maken we samen van de rietteelt een moderne industrie? Hoe zorgen we er met elkaar voor dat we over 50 jaar nog steeds voldoende en kwalitatief goed, drinkwater hebben en water voor de gewassen? Aanleiding is de toenemende droogte die om anticiperen vraagt.

Participanten: riettelers, waterschap, LTO, lokale overheid, Staatsbosbeheer, technologie, bewoners, gebruikers, onderwijs.