Leerstoel i.o.

Ruimtelijke en ontwerpende erfgoedbenadering

De buitengewone leerstoel heeft als doel om wetenschappelijke kennis te ontwikkelen én te delen over een ruimtelijke en ontwerpende erfgoedbenadering. Daarbij hechten we veel waarde aan een sterke samenwerking (dialoog) tussen samenleving, erfgoedsector en universiteit. Dat noemen we de CEPRO erfgoedbenadering.

We bevinden ons in het midden van de gemeenschap, het universitaire domein en de erfgoedsector en doen ons werk met de voeten in Westerveldse klei. Dit is wat we gaan doen:

  • Keukentafelgesprekken: in persoonlijke gesprekken met lokale stakeholders de opgaven, knelpunten, kansen en wensen verkennen.
  • Werkateliers: in plenaire sessies en deelsessies gaan verschillende actoren met elkaar in gesprek. Er wordt gediscussieerd, geschetst, verkend, rollenspellen gespeeld en ervaringen gedeeld. Daarbij staan onder meer actuele opgaven, nieuw erfgoedbeleid, veranderende rol van de overheid en de CEPRO erfgoedbenadering op de agenda.
  • Wetenschappelijk, ontwerpend onderzoek, waarbij verschillende actoren samen transities in schetsschuiten verkennen, opgaven definiëren en verbeelden. BSc en MSc Studenten (onder leiding van promovendi en docenten landschapsarchitectuur) werken mee aan de Living Labs door ontwerpalternatieven te genereren die de inhoud van de schetsschuiten verder uitwerken.
  • Dankzij de verschillende bijeenkomsten ontstaat een community of practice die elkaar helpt, inspireert en motiveert.
  • Verhalen vangen: door middel van documentstudie en interviews willen we met BSc en MSc studenten ‘verhalen vangen’ over de sociaal-maatschappelijke betekenis van erfgoed, toen en nu.