Stichting CEPRO

Onze partners

Vele lokale gemeenschappen en gemeenten zien zich geconfronteerd met bewegingen die een impact hebben op de verantwoordelijkheden van zowel de overheid als de inwoners, bedrijven en instellingen. Oftewel: Nederland verandert. In de dynamiek waarin participatie steeds meer omarmt wordt, slaan ook wij de handen ineen om samen te werken aan duurzame oplossingen, ingegeven door historisch besef. Want we kunnen nog steeds heel veel leren van historische systemen en inpassingen.

Het project is gebaseerd op de gedachte dat kennisontwikkeling en transformaties het beste tot hun recht komen in samenwerking met de lokale gemeenschappen, erfgoedsector en universiteit. Deze groepen behelzen:

  • De lokale gemeenschap. De mensen die er leven en werken, erfgoedeigenaren, lokale overheden en maatschappelijke organisaties.
  • De erfgoedsector. Erfgoedinstellingen als RCE, Heemschut, Het Oversticht, Gelders Genootschap, projectteams van andere ErfgoedDeal projecten.
  • Academische sector. Wageningen Universiteit, en andere Nederlandse en Europese universiteiten en HBO-opleidingen op het gebied van erfgoed, ruimtelijke planning, landschapsgeschiedenis en geografie.