Stichting CEPRO

Erfgoed Deal

De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de rijksoverheid, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties actief in de ruimtelijke ordening en erfgoedzorg. De Erfgoed Deal is dus van én voor de initiatiefnemers. Vanuit deze gedachte werken wij als programmabureau aan de realisatie van de ambities en doelen van de Erfgoed Deal. Wij denken proactief mee en werken samen met de initiatiefnemers om de projecten beter te maken en te begeleiden naar een zo goed mogelijke voordracht.