Stichting CEPRO

Wageningen University & Research (WUR)

Cluster Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning (LSP)

De missie van Wageningen University & Research is te werken aan de kwaliteit van leven. Onderzoek en onderwijs zijn sterk gericht op het combineren van natuurwetenschappen en sociale wetenschappen en tot een integrale aanpak van actuele maatschappelijke thema’s.

De buitengewone leerstoel i/o maakt onderdeel uit van het cluster Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning (LSP) van het departement Omgevingswetenschappen. Het LSP-cluster bestudeert, binnen de missie van WUR, hoe fysieke aanpassingen van het landschap en de daaraan gerelateerde processen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven. De maatschappelijke thema’s waar de LSP-groep aan werkt zijn onder andere klimaatadaptatie, transities in het landelijke gebied en stedelijke ontwikkeling.

Het cluster omvat twee leerstoelen (Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning) die een transdisciplinaire academische aanpak cultiveren, om kennis uit meerdere disciplines (zoals bodemkunde, economie en psychologie) te integreren en om kennis ook samen met partners uit de samenleving te ontwikkelen.

De grote ruimtelijke uitdagingen doen zich gelijktijdig voor en vereisen een integrale aanpak om te voorkomen dat een oplossing voor het ene probleem andere problemen creëert of verergert (zogenaamde “wicked problems”). We streven naar evidence-based, technisch en maatschappelijk haalbare oplossingen. Ruimtelijke ontwerpen, ontwerprichtlijnen, beleid of plannen zijn het resultaat van het onderzoek van LSP, evenals analyse van en reflectie op dergelijke ontwerpen, beleid en plannen. Het onderzoek is nauw gekoppeld aan het BSc en MSc onderwijs dat door LSP wordt aangeboden in de programma’s Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning en Urban Environmental Management. Sinds kort biedt de groep ook het Master programma ‘Managing Public Space’ aan, waarin studenten samen met professionals uit de praktijk (in het kader van hun lifelong learning traject) worden onderwezen.