Stichting CEPRO

Projectorganisatie

De stichting CEPRO is notarieel vastgelegd. De partners hebben zitting in het bestuur en er is een onafhankelijkevoorzitter. Verder bestaat de stichting uit een projectbureau dat dagelijkse organisatie en secretariële taken verzorgt. Het bestuur komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar.

De stichting is opgericht in 2021 voor ten minste vijf jaar. We hebben de wens om een tweede periode van vijf jaar ook in te vullen. De stichting heeft onder meer tot doel om de onafhankelijkheid van alle betrokkenen bij de leerstoel in oprichting te garanderen.

De leerstoel in oprichting zelf werkt met een kernteam aan de inhoud en vormgeving van het onderzoek. Dit is dus niet te verwarren met de stichting. Het kernteam komt onder leiding van de Associate Professor. Lees op deze pagina meer over de organisatie van de leerstoel.